Globální rozvojové vzdělávání

Proč?

Hlavním cílem globálního rozvojového vzdělávání je, aby lidé přijali svůj díl odpovědnosti za situaci ve světě.

Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Škola byla zapojená do projektu 1Planet4All podpořeného z prostředků Evropské unie. Projekt realizovala organizace Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty.

1Planet4All – Projektové učení

28.3.2021

Ve středu 31.3. připravili naši žáci školního klubu Active Citizens online projektový den s názvem 1Planet4All. Tématy pro všechny studenty školy jsou environmentální otázky oblasti udržitelnosti a ochrany klimatu.

Projekt Aluminium

18.3.2020

Projekt Aluminium byl zahájen v rámci našich posledních projektových dní na téma Environment. Výstupy a cíle jsou dlouhodobé a podporují myšlenku recyklace hliníkových obalů, plechovek i jiných kontejnerů. Naši studenti vyrobily pro tento projekt sérii plakátů a rovněž koše, do nichž se bude hliníkový obalový materiál vhazovat a následně odprodávat ve sběrnách. Pravidelné výtěžky pak […]

Lets Clean and Be Keen! – Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

27.3.2018

Již třetí rok po sobě organizujeme tuto super dobrovolnickou úklidovou akci ve spolupráci s národní institucí Ukliďme Česko.   Jménem našich aktivních občanů jste všichni zváni, abyste se připojili k týmu a podpořili životní prostředí.   Všechny potřebné informace najdete na naší facebookové stránce – zde je QR kód s odkazem na naši akci –   […]

Project Based Learning – „Co je udržitelnost a jak funguje?“

6.2.2018

Minulý týden jsme všichni hledali odpovědi na otázku „Co je udržitelnost a jak funguje?“. Žáci i učitelé byli zapojeni do různorodých workshopů na téma udržitelnost. Zkoumali jsme, bádali, diskutovali, sdíleli zkušenosti, tvořili, dozvídali se – o udržitelných městech, deštných pralesech, kávě, oblečení, obnovitelných zdrojích energie, odpadech, udržitelném turismu, sociálních záležitostech a mnoho dalších. Hlavní téma […]

Workshop rovné příležitosti ve společnosti a práce s jinakostí

11.12.2017

Dobrovolníci AFS Mezikulturní programy, o.p.s vedli 8. prosince pro studenty 1. a 2. ročníků z 1st International School of Ostrava workshop na téma rovných příležitostí, nediskriminace a mezikulturního vzdělávání. Cílem tohoto workshopu je pomoci interaktivní a herní formou studentům rozvíjet své občanské kompetence v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace, aby se přizpůsobili různorodé a měnící […]

Exkurze v rámci projektu Emise v Brně – RECETOX – Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

7.12.2017

V pátek 1. 12. 2017 jsme navšítili v rámci projektu Emise v Brně RECETOX – Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí.   Centrum je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami. Předmětem zájmu jsou především perzistentní organické polutanty (POPs), polární organické […]

Odborná exkurze na meteorologické stanici Lysá hora – EMISE

15.11.2017

Dne 10. 11. 2017 jsme  v rámci projektu Emise vyrazili spolu s naší partnerskou školou ZŠ a MŠ Bohumín, Dr. E. Beneše 456 na Lysou horu a zúčastnilli se odborné exkurze na meteorologické stanici Lysá hora.  Zde nám byl poskytnut odborný výklad, např. jak fungují meteorologické přístroje a technika na horách, jak se používá automatické a manuální […]

Již několikátým rokem podporujeme nadační fond Světluška…

21.9.2017

Naše žáky vedeme prostřednictvím různých školních i mimoškolních projektů k humanitární a charitativní činnosti. Dlouhodobě rozvíjíme tyto občanské kompetence žáků, učitelů i rodičů a upozorňujeme na skutečnost, že jsou kolem nás lidé, kteří naši pomoc potřebují. Již několikátým rokem podporujeme nadační fond Světluška, který pomáhá nevidomým dětem i dospělým. Každé září tak rozzáříme ulice Ostravy […]

Jsme Světovou školou!!!

20.3.2017

Po dvouleté práci celého projektového týmu Světové školy jsme celý proces akreditace dokončili a díky našim environmentálním aktivitám v oblasti globálního rozvojového vzdělávání, projektům Erasmus+, Emise a mnoha dalším menším aktivitám v této oblasti jsme opět získali titul SVĚTOVÁ ŠKOLA. Velké díky patří studentům a žákům, kteří se této oblasti a konkrétním tématům věnují. Více […]

Projekt Emise

2.2.2017

  1st International of Ostrava je partnerem Projektu Emise Slezského gymnázia v Opavě. Více informací na emise.slezgymopava.cz/   Reklamní spot projektu Emise   26.4.2016 naši studenti poprvé navštívili Slezské gymnázium a více se dozvěděli o projektu Emise.   30.5.2016 se v Opavě pan Ivo Helebrant, Nina Pavelková a Hana Blažková zúčastnili informační schůzky škol zapojených do projektu. […]