Komunitní vzdělávání

Proč?

Komunitní škola je škola otevřená svému okolí. Je to škola, která umožňuje volný tok dovedností, znalostí a prostředků mezi různými hráči v komunitě, ať už je to samospráva, rodiče nebo podnikatelé. Ti všichni si mezi sebou mohou být velmi prospěšní, když se znají, pravidelně se setkávají a vědí, co potřebují jeden od druhého. Škola je v tomto schématu takovým pomyslným centrem, kde se všechny tyto skupiny mohou bavit o tom, jak zkvalitnit prostředí, ve kterém žijí. Plní tak prapůvodní roli jako centra vzdělanosti a setkávání lidí.

Komunitivní vzdělávání

Komunitní škola žáky podněcuje k participaci na životě komunity – využívají poznatky z výuky v reálném životě. Díky tomu si uvědomují své občanské postoje a posilují je, rozvíjejí své znalosti a dovednosti, sebevědomí a sebedůvěru. Žáci, pro které je učivo příliš náročné, dostanou možnost zazářit v roli dobrovolníků. Pro rozvoj dětí je zásadní fungování ve vztazích s jinými dospělými, než s rodiči a učiteli, protože na půdě komunitní školy se vztahy stávají méně formálními. Kvalitní komunitní škola podněcuje k dobrovolnické práci – děti, rodiče i ostatní členy komunity.

Komunitní škola by měla být pro místní komunitu hlavní zdrojem nabízejícím co nejširší škálu služeb. Složení služeb by mělo odpovídat aktuálním potřebám členů komunity.

Aktivní občanství – Projektový den „1Planet4All“ a komunitní akce „Sněhuláci pro Afriku“

12.4.2021

Jak vypadal uplynulý měsíc u studentů z Active citizens? V rámci sbírky Sněhuláci pro Afriku se nám podařilo vybrat krásných 1 700,-, které pomůžou školákům v Gambii. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili jak sbírky, tak stavění samotných sněhuláků. Podívejte se na jejich výtvory! Před Velikonocemi studenti zorganizovali online projektový den, který vznikl […]

Ukliďme Česko – Let´s Clean and Be Keen! 2019

4.11.2019

V sobotu 6. dubna jsme se již počtvrté zapojili do celorepublikové dobrovolnické úklidové akce “Ukliďme Česko”. Na naší škole vedeme žáky, učitele i rodiče k zapojení do komunitních akcí, dobrovolnictví a aktivnímu občanství. V letošním roce jsme se rozhodli vyčistit centrum Ostravy, oblast Výstaviště a Černé Louky. Člověk by řekl, že by zde mělo být […]

Expedice do Jihoafrické republiky

10.5.2019

Naše expedice do Jihoafrické republiky je jedním z našich komunitních projektů. Tým učitelů, studentů i některých rodičů se vydal za poznáním kulturním, geografickým i sociálně-odpovědným.      

Máme Berdíka!? Co to je? A proč?

7.6.2018

Protože propojujeme teoretické s praktickým. Protože chceme, aby žáci i učitelé měli možnost si vše vyzkoušet, udělat, udržovat (zde by asi Mistr Yoda nesouhlasil…:-). Aby biologie i komunitní zapojení byly zajímavé a inspirativní. Pěstováním bylinek a dalších rostlinek v tomto jedinečném kompostéru a jeho údržbou se tak dozvídáme mnoho o zásadách tohoto typu pěstování a […]

KOMKOM

24.5.2018

Během jara jsme se pustili do plánování a realizace dalšího komunitně prospěšného projektu v rámci našeho komunitního vzdělávání. Školní klub Active Citizens právě zahájil provoz komunitního kompostu pro bioodpad KOMKOM. Cílem je spolupráce s místními restauracemi, kavárnami a bistry, od kterých budeme pravidelně jednou týdně vybírat jejich bioodpad – zbytky ovoce a zeleniny a kávovou […]

Ukliďme Česko 2018

9.4.2018

Vedeme školní komunitu k dobrovolnictví, ukazujeme, že i my můžeme udělat něco pro životní prostředí, a proto si jdeme zauklízet. Letos již potřetí, v rámci kampaně Ukliďme Česko 2018, v sobotu 7. dubna. Lokalita lesopark sportovního areálu Sareza v Ostravě-Vítkovicích. Žáci, učitelé, přátelé, na chvilku i jeden pes 🙂 Poctivé tři hodiny práce, minimálně 1 tuna […]

Book Box

2.2.2017

BOOK BOX je komunitní projekt 1st International School of Ostrava, který vznikl v rámci projektu Schools as generators of democrative society a je financován Visegradským fondem a Ministerstvem zahraničí Korejské republiky. Cílem tohoto projektu je podpora čtenářství rozmístěním veřejných miniknihovniček v centru Ostravy. Věříme, že „Čtenář prožije tisíc životů, než zemře. Člověk, jenž nikdy nečte, […]

Walkthrough Gallery

2.2.2017

V rámci projektu Active Citizens, ve spolupráci s British Council, Člověk v tísni, o.s. a Evropskou unií, pořádá 1st International School of Ostrava projekt Walkthrough Gallery   V centru Ostravy je mnoho šedivých, nudných zákoutí, která se však přímo nabízí ke kreativnímu využití. To náš tým inspirovalo k návrhu projektu Walkthrough Gallery v centru města Ostravy. Jedná se […]