Lidé

Zaměstnanci

Vedení

Helebrant Ivo, Mgr.

ředitel

Micková Táňa, Mgr.

zástupkyně ředitele

Dinkovová Petra, Mgr.

vedoucí předmětové komise anglického jazyka

Fridrišková Simona, Mgr.

vedoucí předmětové komise přírodních věd

Helebrantová Petra, Mgr.

vedoucí předmětové komise český jazyk a literatura

Hollander Nitzan, M.A.

IB DP koordinátor

Pěchula Lukáš, Mgr., PhD.

vedoucí předmětové komise cizích jazyků

Rett Tom, Mgr.

vedoucí předmětové komise humanitních věd

Pedagogičtí pracovníci

Adamec Martin, Mgr.

fyzika, matematika

Bernardová Nina, Mgr.

výtvarná výchova, německý jazyk, seminář z výtvarné výchovy

Blechová Kateřina, Mgr.

biologie, zeměpis, seminář z přírodních věd II, třídní učitelka I-IS-A

Cooney Drew, Mgr.

anglický jazyk a literatura, matematika

Cooney Martina, Mgr.

matematika, fyzika, seminář z přírodních věd

Dawod Farhad, M.S.

IVT, matematika

Dinkovová Petra, Mgr.

anglický jazyk a literatura, německý jazyk

Fridrišková Simona, Mgr.

matematika, chemie, třídní učitelka 10B

Helebrant Ivo, Mgr.

tělesná výchova, seminář z humanitních věd I

Helebrantová Petra, Mgr.

český jazyk a literatura, třídní učitelka 2-IS-B

Hollander Nitzan, M.A.

základy společenských věd, úvod do ekonomiky, seminář ze společenských věd

Humeníková Šárka, Mgr.

český jazyk, dějepis, třídní učitelka II-IS-A

Jenknerová Jana, Ing., Bc

chemie, seminář z přírodních věd, třídní učitelka VI-IS-A

Kašpar Jakub, Mgr., Ph.D.

dějepis, základy společenských věd, seminář z humanitních věd II, třídní učitel IV-IS-B

Kavanová Andrea

asistent pedagoga

Kotasová Jana, Mgr.

EAL koordinátor, anglický jazyk a literatura, EAL, český jazyk, čeština pro cizince

Kuluri Lucie, Mgr.

český jazyk a literatura, výtvarná výchova, TOK, seminář z českého jazyk a literatury

Lomičová Pavla, Mgr.

koordinátor projektu Světová škola, český jazyk a literatura, biologie, třídní učitel V-IS-A

Majtanová Beáta, Mgr.

hudební výchova, anglický jazyk a literatura, třídní učitelka III-IS-A

Michalík Robert, Ing.

zeměpis, tělesná výchova, základy společenských věd, třídní učitel VIII-IS-A

Micková Táňa, Mgr.

základy společenských věd, seminář z humanitních věd I, tělesná výchova

Neuman Ondřej, Mgr.

anglický jazyk a literatura, španělský jazyk

Pandit Archana, B.A.

anglický jazyk, francouzský jazyk

Pěchula Lukáš, Mgr., PhD.

zdravotník, český jazyk a literatura, německý jazyk, třídní učitel VII-IS-A

Poláková Ester, Mgr.

matematika, fyzika

Radev Veronika, Mgr.

anglický jazyk a španělský jazyk, třídní učitelka IV-IS-A

Rett Tom, Mgr.

dějepis, základy společenských věd, tělesná výchova, seminář z humanitních věd I

Shahrial Shahmizan, M.A.

dějepis, základy společenských věd, zeměpis, seminář z humanitních věd II

Smolová Kateřina, Bc.

EAL

Střelcová Andrea, Mgr.

biologie, třídní učitelka 4-IS-B

Suchárová Michaela, Bc.

španělský jazyk

Sykora Jenny, M.S.

matematika

Špetíková Perla, RNDr., PhD.

koordinátor maturitních zkoušek, zdravotník, fyzika, seminář z přírodních věd I, třídní učitel 3-IS-B

Trochut Anne-Christine, Mgr.

francouzský jazyk

Wickwar Russell, B.A.

anglický jazyk a literatura

Školní poradenské pracoviště

Humeníková Šárka, Mgr.

školní metodička prevence sociálně patologických jevů

Kavanová Andrea

asistent pedagoga

Kotasová Jana, Mgr.

kariérní poradkyně, výchovná poradkyně

Nytra Marek, Mgr.

školní psycholog, výchovný poradce

Nepedagogičtí pracovníci

Bravanská Jana, Bc.

asistentka ředitele

Rudzki Martin, Bc.

asistent

Machová Veronika

Facility Manager

Remiaš Marek

IT Specialist

Wojnarová Linda, Mgr.

knihovnice

Bernardová Nina, Mgr.

Social Media Specialist

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

Helebrant Ivo, Mgr.

DofE Coordinator, Expedition Leaders and DofE Award Leader

Helebrantová Petra, Mgr.

DofE Award Leader

Humeníková Šárka, Mgr.

DofE Expedition Leader

Kuluri Lucie, Mgr.

DofE Award Leader

Lomičová Pavla, Mgr.

DofE Award Leader and DofE Expedition Leader

Michalík Robert, Ing.

DofE Award & Expedition Leader

Micková Táňa, Mgr.

DofE Award Leader

Nytra Marek, Mgr.

DofE Expedition Leader

Rett Tom, Mgr.

DofE Expedition Leader

Střelcová Andrea, Mgr.

DofE Award Leader and Expedition Leader

Špetíková Perla, RNDr., PhD.

DofE Expedition Leader

Absolventi

Skoro 100 % absolventů 1st ISO směřuje na svou vytouženou vysokou školu nejen v České republice, ale i na školy v Evropě, Severní Americe či Asii, kde úspěšně studují široké spektrum oborů, jako například medicínu, ekonomii, management, finančnictví, právo, personalistiku, mezinárodní vztahy, informatiku, média, design, jadernou fyziku, biomedicínské technologie, strojírenské a technologické obory, pedagogiku, psychologii, filologii atd.