Přijímací řízení

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení naleznete postupně na této stránce. 

Uchazeči o studium se přihlašují do přijímacího řízení v souladu s vyhlášením kritérií přijímacího řízení vydaného ředitelem školy v souladu se školským zákonem a prováděcími vyhláškami.

Přestup v rámci střední školy během probíhajícího školního roku je možný kdykoliv na základě oznámení o přestupu, posouzení žádosti a rozhodnutí ředitele školy o přestupu.

Jste kdykoli na naší škole vítáni. Standardně nabízíme zážitkový den na naší škole tzv. „Den nanečisto“, kdy si jednotliví uchazeči o studium mohou prožít jeden školní den ve vybrané třídě.

Kontaktní osoba Mgr. Táňa Micková mickova@is-ostrava.cz

ŠKOLNÉ

Kompletní informace o školném naleznete zde.

Další informace

VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE NALEZNETE NA OFICIÁLNÍ WWW STRÁNCE MŠMT – Přihlášky na střední

Další materiály lze najít na stránkách MŠMT – PŘIJÍMÁNÍ DO STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI

 

A/ Přijímací řízení pro uchazeče do prvního ročníku osmiletého gymnázia (prima) a prvního ročníku čtyřletého gymnázia

Přijímací řízení na naše gymnázium bude mít 2 části: 

 • část – Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Více informací o společné části na https://prijimacky.cermat.cz/ 

Nově MŠMT spustilo testovací aplikaci k procvičování didaktických testů JPZ – Aplikace JPZ

Uchazeč odevzdá předepsaným způsobem řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení v období od 1.února do 20. února 2024.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu a je stanovena na tyto dny: 

 • termín 12. a 15. dubna 2024 pro čtyřleté obory vzdělání
 • termín 16. a 17. dubna 2024 pro obory osmiletých gymnázií

Náhradní termíny:

 • 29. a 30. dubna 2024 pro čtyřleté obory vzdělání
 • 29. a 30. dubna 2024 pro víceleté obory vzdělání

 

 •  část – Školní přijímací zkouška (ŠPZ)

Školní část přijímacího řízení: anglický jazyk – test z gramatiky, ústní pohovor a písemná práce. 

 1. termín 3. 4. 2024
 2. termín 4. 4. 2024

Náhradní termín:

 • 26. dubna 2024

 

Obecné informace:

 1. Počítá se lepší výsledek JPZ 
 2. Školní přijímací zkoušky z angličtiny – 3. 4. nebo 4. 4. 2024
 3. Podání přihlášky (viz informace na Přihlášky na střední):
  – Elektronická přihláška NEJLÉPE tímto způsobem prostřednictvím oficiálního informačního systému                                    Přihláška formou výpisu ze systému – druhá hybridní varianta                                                                                                              – Tiskopis 
 • Mohou podat 3 přihlášky na 3 školy se závazně stanoveným pořadím škol pro přijetí v případě úspěšného splnění podmínek přijímacího řízení

Vysvětlení: v případě přijetí na první školu v pořadí musí uchazeč nastoupit na tuto školu, pokud neuspěje, automaticky nastupuje na druhou školu v pořadí, pokud splnil úspěšně podmínky přijímacího řízení. 

Zveřejnění informací o PŘ

 • termíny, požadavky a kritéria hodnocení budou zveřejněny v polovině ledna 2024 na www školy www.is-ostrava.cz
 • kritéria hodnocení (hranice úspěšnosti) stanoví ředitel školy

Výsledky:

 • zveřejněny v informačním systému dne 15. 5. 2024 a také na úřední desce školy a také dálkovým přístupem na www.is-ostrava.cz

B/ Přijímací řízení pro uchazeče do vyšších ročníků osmiletého gymnázia (sekunda, tercie, kvarta, kvinta)

Školní přijímací řízení se skládá z anglického jazyka a matematiky formou školou připravených přijímacích zkoušek (ŠPZ).

Anglický jazyk – test z gramatiky, ústní pohovor a písemná práce. 

Matematika – úroveň znalostí a základních matematických dovedností a kompetencí na úrovni daného ročníku

 

Termíny:

 1. termín 3. 4. 2024
 2. termín 4. 4. 2024

Náhradní termín:

 • 26. dubna 2024

 

Obecné informace:

 • Uchazeč odevzdá předepsaným způsobem řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení v období od 1.února do 20. února 2024.

    Zveřejnění informací o PŘ

 • termíny, požadavky a kritéria hodnocení budou zveřejněny v polovině ledna 2024 na www školy www.is-ostrava.cz
 • kritéria hodnocení (hranice úspěšnosti) stanoví ředitel školy

Výsledky:

 • zveřejněny 15. 5 .2024 na úřední desce školy a také dálkovým přístupem na www.is-ostrava.cz

Výsledky