Exkurze v rámci projektu Emise v Brně – RECETOX – Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

GRV
7. 12. 2017
V pátek 1. 12. 2017 jsme navšítili v rámci projektu Emise v Brně RECETOX – Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí.
 
Centrum je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami. Předmětem zájmu jsou především perzistentní organické polutanty (POPs), polární organické látky, toxické kovy a jejich specie, přírodní toxiny (cyanotoxiny).
 
Spolu s naší partnerskou školou z Bohumína jsme s zúčastnili workshopů zaměřených na znečištění prostředí toxickými látkami a vyzkoušeli si práci v laboratořích.
 
Moc děkujeme především panu Mgr. Jaromíru Literákovi, Ph.D za zorganizování naší exkurze a doktorandům, kteří se nám během naší návštěvy věnovali a zodpovídali všechny naše dotazy.