Erasmus+

Proč?

Studium v zahraničí, setkávání se se zahraničními studenty, návštěvy partnerských škol – to vše je základ programu Erasmus+. Uvědomujeme si, že to je skvělá příležitost, jak se zlepšit v jazykových dovednostech, získat sebedůvěru, stát se samostatnými, rozšířit si obzory, získat nové přátele a poznat nové kultury.

Erasmus+

V současném školním roce jsme opět získali nový projekt Erasmus+ partnerství škol – De la Culture alimentaire européenne aux enjeux humanitaires. Jedná se o náš už čtvrtý projekt v této oblasti.
Tento nový projekt Erasmus je na dva školní roky (2019-2021) a jeho hlavním tématem je jídlo a stravovací návyky v Evropě. Koordinátorem celého projektu je škola z Francie (Nantes) a dalšími partnery jsou Litva (Alytus) a Rumunsko (Ploiesti). Součástí projektu jsou výměny studentů do všech zúčastněných zemí, které jsou plně hrazeny z prostředků Evropské Unie. V květnu 2020 pak bude naše škola hostit studenty ze všech účastnických zemí.

Více informací lze nalézt na oficiální stránce projektu – Erasmus+ Project

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Program Erasmus+ na naší škole probíhá od roku 2015 a navazuje na předchozí projekt Comenius, do kterého jsme byli zapojeni už od roku 2009. Celkem jsme se zapojili do tří dvouletých projektů.

První projekt (2009-2011) byl zaměřen na povolání v Evropě (Matières en Europe). Komunikačním jazykem projektu byla francouzština a spolupracovali jsme se školami z Francie, Litvy, Rumunska a Portugalska.

Druhý projekt (2011-2013) s názvem Volunteers at Schools byl zaměřen na dobrovolnictví. Jeho komunikačním jazykem byla angličtina a spolupracovali jsme se školami ze Španělska, Portugalska, Litvy, Holandska, Řecka, Kypru, Bulharska a Itálie.

Třetí projekt Erasmus+ (2015-2017) s názvem Active Citizienship and Environmental Awareness through Formal and Non-formal Education byl zaměřen na výuku ekologických témat v různých předmětech, dělání projektů v této oblasti a na aktivní občanství. Projekt probíhal v angličtině a spolupracovali jsme se školami z Anglie, Rumunska, Litvy, Itálie, Polska, Švédska a Portugalska.

Ve školním roce 2018-2019 jsme uspěli ve výběrovém řízení národní kanceláře a získali grant v projektu Erasmus+ na podporu mobility učitelů a jejich dalšího pedagogického rozvoje.
Projekt nazvaný „Projektové učení a podnikavost – inovace a moderní pedagogika jako klíčové faktory úspěšné vzdělávací instituce“ umožnil deseti pedagogům školy zúčastnit se týdenních školení na téma projektová výuka a podnikavost, kde si měli možnost osvojit nové výukové metody. Byla tak podpořena filozofie školy v současném vzdělávání a její přístup ke způsobu výuky ve 21. století.

Více o našem projektu se můžete dozvědět na oficiální platformě Evropské unie – https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-CZ01-KA101-047461

V rámci projektu Comenius jsme také uskutečnili několik dlouhodobých, individuálních výměn studentů. Ty trvaly vždy 3 měsíce. Na naší škole studovalo v roce 2010 šest Francouzů, a v roce 2012 tři studenti z Rumunska. Naše dvě studentky pak studovaly v roce 2011 tři měsíce ve Francii a v roce 2013 byly dvě studentky na naší partnerské škole v Římě.

Erasmus+ projekt Inovace a kreativita ve vzdělávání pro multikulturní prostředí reflektující mezipředmětové vztahy

2.4.2023

Náš projekt Inovace a kreativita ve vzdělávání pro multikulturní prostředí reflektující mezipředmětové vztahy trval od září 2021 do prosince 2022 a byl zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Díky grantu z Evropské unie jsme realizovali 14 odborných kurzů po celé Evropě. Konkrétně tedy kurz Creative and Critical Mind ve Španělsku, Social Media Classroom v Řecku, […]

Erasmus+ v Ostravě!!!

2.5.2022

Poslední projektové setkání našeho mezinárodního projektu Erasmus+ pro žáky i učitele se uskutečnilo posledjí dubnový týden v Ostravě. Všichni účastníci ze zapojených zěmí – Francie, Španělska, Litvy a Rumunska prožili týden aktivit v Ostravě, Moravskoslezském kraji i v Olomouci a zakončili tak tři roky trvající projekt zaměřený na poznávání různých kultur a tradic. Na základě […]

Erasmus+ ve Španělsku

23.3.2022

Pokračování studentských mobilit a projektových činností tento měsíc pokračuje týdenním pobytem ve Španělsku. Nyní tedy z pohledu kultury a tradic jihošpanělské Andalusie. A již brzy přivítáme všechny partnerské země v projektu Ostravě!

Erasmus+ ve Francii

17.1.2022

Po několikaměsíční přestávce proběhla další studentská mobilita v partnerské škole poblíž Nantes ve Francii. Žáci tak měli opět setkat se se žáky z ostatních partnerských zemí zapojených do projektu a poznat vzdělávací a kulturní prostředí pořádající školy.

Projektová mobilita – Rumunsko

18.3.2020

V rámci projektu Erasmus+ se na začátku února uskutečnila studentská výměna v rumunském městě Ploiesti. Během týdne v Rumunsku jsme navštívili budovu parlamentu v Bukurešti, skanzen a historické městečko Sinaia. Projekt je zaměřen na jídlo a proto studenti také navštívili provozy několika továren, kde se vyrábí rumunské sladkosti a pečivo. Na závěr pobytu se uskutečnil […]

Erasmus+ projekt v Itálii

12.4.2017

Během prvního dubnového týdne proběhla poslední studentská výměna současného projektu Erasmus+ zaměřeného na aktivní občanství a ekologii. Během týdne v naší partnerské škole v Tarantu v jižní Itálii se studenti setkali s partnery z dalších 6 evropských států, úspěšně prezentovali náš projekt o Ekoturismu a v neposlední řadě jsme také navštívili řadu pěkných míst, například […]