Erasmus+

Proč?

Studium v zahraničí, setkávání se se zahraničními studenty, návštěvy partnerských škol – to vše je základ programu Erasmus+. Uvědomujeme si, že to je skvělá příležitost, jak se zlepšit v jazykových dovednostech, získat sebedůvěru, stát se samostatnými, rozšířit si obzory, získat nové přátele a poznat nové kultury.

Erasmus+

V současném školním roce jsme opět získali nový projekt Erasmus+ partnerství škol – De la Culture alimentaire européenne aux enjeux humanitaires. Jedná se o náš už čtvrtý projekt v této oblasti.
Tento nový projekt Erasmus je na dva školní roky (2019-2021) a jeho hlavním tématem je jídlo a stravovací návyky v Evropě. Koordinátorem celého projektu je škola z Francie (Nantes) a dalšími partnery jsou Litva (Alytus) a Rumunsko (Ploiesti). Součástí projektu jsou výměny studentů do všech zúčastněných zemí, které jsou plně hrazeny z prostředků Evropské Unie. V květnu 2020 pak bude naše škola hostit studenty ze všech účastnických zemí.

Více informací lze nalézt na oficiální stránce projektu – Erasmus+ Project

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Program Erasmus+ na naší škole probíhá od roku 2015 a navazuje na předchozí projekt Comenius, do kterého jsme byli zapojeni už od roku 2009. Celkem jsme se zapojili do tří dvouletých projektů.

První projekt (2009-2011) byl zaměřen na povolání v Evropě (Matières en Europe). Komunikačním jazykem projektu byla francouzština a spolupracovali jsme se školami z Francie, Litvy, Rumunska a Portugalska.

Druhý projekt (2011-2013) s názvem Volunteers at Schools byl zaměřen na dobrovolnictví. Jeho komunikačním jazykem byla angličtina a spolupracovali jsme se školami ze Španělska, Portugalska, Litvy, Holandska, Řecka, Kypru, Bulharska a Itálie.

Třetí projekt Erasmus+ (2015-2017) s názvem Active Citizienship and Environmental Awareness through Formal and Non-formal Education byl zaměřen na výuku ekologických témat v různých předmětech, dělání projektů v této oblasti a na aktivní občanství. Projekt probíhal v angličtině a spolupracovali jsme se školami z Anglie, Rumunska, Litvy, Itálie, Polska, Švédska a Portugalska.

Ve školním roce 2018-2019 jsme uspěli ve výběrovém řízení národní kanceláře a získali grant v projektu Erasmus+ na podporu mobility učitelů a jejich dalšího pedagogického rozvoje.
Projekt nazvaný „Projektové učení a podnikavost – inovace a moderní pedagogika jako klíčové faktory úspěšné vzdělávací instituce“ umožnil deseti pedagogům školy zúčastnit se týdenních školení na téma projektová výuka a podnikavost, kde si měli možnost osvojit nové výukové metody. Byla tak podpořena filozofie školy v současném vzdělávání a její přístup ke způsobu výuky ve 21. století.

Více o našem projektu se můžete dozvědět na oficiální platformě Evropské unie – https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-CZ01-KA101-047461

V rámci projektu Comenius jsme také uskutečnili několik dlouhodobých, individuálních výměn studentů. Ty trvaly vždy 3 měsíce. Na naší škole studovalo v roce 2010 šest Francouzů, a v roce 2012 tři studenti z Rumunska. Naše dvě studentky pak studovaly v roce 2011 tři měsíce ve Francii a v roce 2013 byly dvě studentky na naší partnerské škole v Římě.

Erasmus+ Job shadowing duben 2024

27.4.2024

Tento týden jsme na 1st International School of Ostrava přivítali dvě úžasné rumunské vyučující z Colegiul National „Ienachita Vacarescu“ Targoviste. Přijely k nám nasát čerstvou inspiraci, osvojit si nové vyučovací metody a seznámit se s českou kulturou. Pro všechny zúčastněné to byla příležitost k růstu, spolupráci a oslavě globálního vzdělávání.

Erasmus+ Poland in Ostrava 2024

21.2.2024

Naše dobrodružství s Erasmus+ projektem Facing History and Ourselves through Storytelling pokračuje návštěvou varšavské střední školy XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego. Naši studenti se učí nejen fascinujícím příběhům evropské historie, ale také rozvíjejí klíčové dovednosti jako kritické myšlení, komunikace a mezikulturní porozumění. Fotogalerie zde Financováno Evropskou unií

Erasmus+ Italy in Ostrava

21.2.2024

Pokračujeme v našem Erasmus+ projektu, tentokrát se studenty z Itálie. Náš nový projekt Erasmus+ vede studenty ke kritickému přemýšlení a osobní a společenské identitě prostřednictvím vyprávění příběhů. Tento týden se snažíme prostřednictvím storytellingu přiblížit italským studentům významné české osobnosti. Druhý den našeho italského Erasmus+ týdne  – dopoledne studenti pracovali na společném projektu zaměřeném na storytelling.  […]

Erasmus+ projekt Inovace a kreativita ve vzdělávání pro multikulturní prostředí reflektující mezipředmětové vztahy

2.4.2023

Náš projekt Inovace a kreativita ve vzdělávání pro multikulturní prostředí reflektující mezipředmětové vztahy trval od září 2021 do prosince 2022 a byl zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Díky grantu z Evropské unie jsme realizovali 14 odborných kurzů po celé Evropě. Konkrétně tedy kurz Creative and Critical Mind ve Španělsku, Social Media Classroom v Řecku, […]

Erasmus+ v Ostravě!!!

2.5.2022

Poslední projektové setkání našeho mezinárodního projektu Erasmus+ pro žáky i učitele se uskutečnilo posledjí dubnový týden v Ostravě. Všichni účastníci ze zapojených zěmí – Francie, Španělska, Litvy a Rumunska prožili týden aktivit v Ostravě, Moravskoslezském kraji i v Olomouci a zakončili tak tři roky trvající projekt zaměřený na poznávání různých kultur a tradic. Na základě […]

Erasmus+ ve Španělsku

23.3.2022

Pokračování studentských mobilit a projektových činností tento měsíc pokračuje týdenním pobytem ve Španělsku. Nyní tedy z pohledu kultury a tradic jihošpanělské Andalusie. A již brzy přivítáme všechny partnerské země v projektu Ostravě!

Erasmus+ ve Francii

17.1.2022

Po několikaměsíční přestávce proběhla další studentská mobilita v partnerské škole poblíž Nantes ve Francii. Žáci tak měli opět setkat se se žáky z ostatních partnerských zemí zapojených do projektu a poznat vzdělávací a kulturní prostředí pořádající školy.

Projektová mobilita – Rumunsko

18.3.2020

V rámci projektu Erasmus+ se na začátku února uskutečnila studentská výměna v rumunském městě Ploiesti. Během týdne v Rumunsku jsme navštívili budovu parlamentu v Bukurešti, skanzen a historické městečko Sinaia. Projekt je zaměřen na jídlo a proto studenti také navštívili provozy několika továren, kde se vyrábí rumunské sladkosti a pečivo. Na závěr pobytu se uskutečnil […]

Erasmus+ projekt v Itálii

12.4.2017

Během prvního dubnového týdne proběhla poslední studentská výměna současného projektu Erasmus+ zaměřeného na aktivní občanství a ekologii. Během týdne v naší partnerské škole v Tarantu v jižní Itálii se studenti setkali s partnery z dalších 6 evropských států, úspěšně prezentovali náš projekt o Ekoturismu a v neposlední řadě jsme také navštívili řadu pěkných míst, například […]