Workshop rovné příležitosti ve společnosti a práce s jinakostí

GRV
11. 12. 2017

Dobrovolníci AFS Mezikulturní programy, o.p.s vedli 8. prosince pro studenty 1. a 2. ročníků z 1st International School of Ostrava workshop na téma rovných příležitostí, nediskriminace a mezikulturního vzdělávání.

Cílem tohoto workshopu je pomoci interaktivní a herní formou studentům rozvíjet své občanské kompetence v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace, aby se přizpůsobili různorodé a měnící se společnosti, nahlédli základy mezikulturní teorie a podívali se na různé praktické každodenní situace z oblasti střetu kultur a práce s jinakostí z pohledu těchto základních teorií.