Projekty

Zvýšení kvality výuky na mezinárodním gymnáziu 2022-2024

Název projektu: Zvýšení kvality výuky na mezinárodním gymnáziu
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003944
Realizace: září 2022–srpen 2024
Rozpočet projektu: 1 053 975 Kč

Projekt z výzvy OP JAK „Šablony pro SŠ a VOŠ I“ je spolufinancován Evropskou Unií.

Hlavní cíle projektu:

  • osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání
  • podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání SŠ

Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky

Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky

V roce 2022 byla škole poskytnuta dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 322 000 Kč, a to na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky. Dotace je využívána na mzdy kvalifikovaných jazykově kompetentních pedagogů z ČR. Dotace je čerpána v období září 2022 – červen 2023.

Rozvoj a podpora práce s IT a podpora komunikace v cizích jazycích

Název projektu: Rozvoj a podpora práce s informačními technologiemi a výpočetní technikou a podpora komunikace v cizích jazycích na mezinárodním gymnáziu v Ostravě
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016165
Realizace: rok 2022
Rozpočet projektu: 2 760 135,84 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky na mezinárodním gymnáziu 1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, s.r.o. a zlepšit uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce v klíčových kompetencích – práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích a přírodní vědy.
Předmětem projektu je modernizace pěti učeben (jedna učebna přírodních věd a čtyři multimediální učebny).
Mezi specifické cíle projektu patří:

  • zmodernizovat odborné učebny pořízením moderního vybavení;
  • zlepšit dovednosti žáků v práci s moderními technologiemi a pomůckami pro výuku;
  • zkvalitnit zázemí pro výuku také pro pedagogické pracovníky;
  • zatraktivnit výuku na škole;
  • zvýšit úspěšnost a zkvalitnit přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy;
  • sladit požadavky poptávky a nabídky na trhu práce.

Zvýšení kvality výuky na mezinárodním gymnáziu 2019-2022

Název projektu: Zvýšení kvality výuky na mezinárodním gymnáziu
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016837
Realizace: rok 2019 – 2022
Rozpočet projektu: 730 002 Kč

Projekt z výzvy OP VVV „ŠABLONY II“ je spolufinancován  Evropskou Unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT ve výuce.