Project Based Learning – „Co je udržitelnost a jak funguje?“

GRV
6. 2. 2018

Minulý týden jsme všichni hledali odpovědi na otázku „Co je udržitelnost a jak funguje?“. Žáci i učitelé byli zapojeni do různorodých workshopů na téma udržitelnost. Zkoumali jsme, bádali, diskutovali, sdíleli zkušenosti, tvořili, dozvídali se – o udržitelných městech, deštných pralesech, kávě, oblečení, obnovitelných zdrojích energie, odpadech, udržitelném turismu, sociálních záležitostech a mnoho dalších. Hlavní téma bylo zároveň dáváno do souvislosti s cíli udržitelného rozvoje OSN, které jsou stanoveny v zásadních oblastech lidského života a naše činnosti by k jejich dosažení měly směřovat.