Knihovna

Knihovna

Věříme, že knihovna je srdce školy 21. století. Ta naše je transparentním, otevřeným, bezbariérovým prostorem, který vyzývá žáky ke studiu, podporuje výzkum, tvorbu a kooperaci mezi studenty, učiteli a širší komunitou. Spojuje to nejlepší z fyzického a digitálního a vytváří  tak výukové centrum 21. století. Naše knihovna inspiruje studenty k tomu, aby si budovali nové znalosti a významy ze světa kolem nich. Pravidelně se v ní konají debaty se zajímavými osobnostmi ze světa kultury, medií, sportu, zdraví, občanských práv.

Disponujeme bohatým knižním fondem v českém a anglickém jazyce, který neopomíjí současnou literaturu, a nepopírá tak její přirozený vývoj. Například grafický román považujeme za plnohodnotný literární žánr, a proto mu věnujeme náležitý prostor nejen v policích naší knihovny, ale i ve výuce.

Jako jedna z mála škol v ČR se pyšníme knihovničkou Václava Havla, kterou jsme si vysloužili aktivní spolupráci s Knihovnou Václava Havla v Praze. Najdete v ní tituly z ediční řady této instituce, jejíž hlavním posláním je podpora a šíření demokracie a svobody v České republice.

Knihovna Václava Havla

Školní katalog