Již několikátým rokem podporujeme nadační fond Světluška…

GRV
21. 9. 2017

Naše žáky vedeme prostřednictvím různých školních i mimoškolních projektů k humanitární a charitativní činnosti. Dlouhodobě rozvíjíme tyto občanské kompetence žáků, učitelů i rodičů a upozorňujeme na skutečnost, že jsou kolem nás lidé, kteří naši pomoc potřebují.

Již několikátým rokem podporujeme nadační fond Světluška, který pomáhá nevidomým dětem i dospělým. Každé září tak rozzáříme ulice Ostravy a naši žáci formou finanční sbírky komunikují s veřejností a prodejem upomínkových předmětů získávají finanční prostředky pro „Světlušku“.

Děkujeme všem aktivním za letošní účast a jejich úžasný příspěvek do fondu. Celkem žáci vybrali 17 850 Kč.