International Baccalaureate

International Baccalaureate

Cílem organizace International Baccalaureate je rozvíjet zvídavé, zasvěcené a empatické mladé lidi, kteří pomáhají vytvářet lepší, poklidný svět díky mezikulturnímu pochopení a respektu.

IBO spolupracuje se školami, vládami a mezinárodními organizacemi a společně vytváří náročný program mezinárodní úrovně a rigorózního hodnocení.

Program podporuje studenty na celém světě, aby se stali aktivními, empatickými a celoživotními studenty, kteří chápou ostatní, navzdory jejich odlišnostem.

Ve školním roce 2020/2021 se 1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, s.r.o. stala akreditovanou školou vzdělávacího programu International Baccalaureate Diploma Programme. Škola je nyní hrdou držitelkou titulu IB World School. Školy tohoto typu sdílejí stejnou filozofii a jsou zárukou vysoké kvality mezinárodního vzdělávání, která je pro 1st International School of Ostrava důležitá a zároveň věří, že je to ta správná cesta pro vzdělávání studentů.

To znamená, že žáci gymnázia tento program začnou studovat již plně v rámci gymnázia od září 2021.

www.ibo.org/school/062013

Co je International Baccalaureate?

  • Žáci mohou zakončit studium osmiletého programu nejen povinnou maturitou, ale navíc i mezinárodní zkouškou IB Diploma
  • International Baccalaureate® (IB) nabízí mezinárodní vzdělávací program vysoké kvality. Na světě je více než 1,4 miliónů žáků na 5400 školách a ve 158 zemích.

The IB Diploma Programme Curriculum

Studenti IB Diploma Programu studují šest předmětů. Tři na vyšší úrovni a tři na standardní úrovni. Žáci si musí vybrat vždy jeden předmět ze všech šesti skupin předmětů. Je tak zaručena šíře vzdělání v jazycích, společenských vědách, přírodních vědách a matematice.

IB Diploma Program navíc ještě k šesti povinným předmětům vyžaduje studium tří základních předmětů, které rozšiřují vzdělání, zkušenost a vybízejí studenty k aplikaci svých znalostí a získaných dovedností.

The Extended Essay

Odborná esej je povinnou složkou pro DP studenty. Esej v délce 4000 slov nabízí studentům možnost zkoumat a proniknout hlouběji do tajů jednoho z šesti předmětů, který je zajímá a který si sami vyberou. Tato složka u studentů rozvíjí dovednosti samostatně vyhledávat a samostatně tvořit práci, což po nich bude později vyžadováno na univerzitách.

Theory of knowledge (TOK) - Teorie vědění

Je mezipředmětový kurz, který je zásadní pro vzdělávací filozofii Diploma Programme. Je sestaven tak, aby podporoval žáka ke kritické reflexi vědění všech vyučovaných předmětů. Prozkoumává povahu poznání a to jak víme, o čem tvrdíme, že víme.

Creativity, activity, service (CAS) - Kreativita, aktivita, služba

Tento předmět je také základní součástí Diploma Programme. Cílem předmětu je, že se žáci aktivně zapojí do různých akcí mimo školní třídu a tím podporují svou schopnost vnímat svět i mimo školní lavice. Je to příjemné a smysluplné vyvážení akademického studia a vede žáky k celostnímu osobnostnímu i profesnímu rozvoji.

IB DP směrnice