Active Citizens

Active Citizens

Active Citizens je původně mezinárodní program zaměřený na podporu interkulturního dialogu a rozvoje komunit realizovaný organizací British Council ve více než třiceti zemích světa. Vzdělávací projekt společně realizují organizace British Council a Člověk v tísni, o.p.s. – program Varianty. Program Active Citizens nabízí učitelům i žákům propojit školní prostředí s tím, co se děje přímo v jejich obci. Vede žáky k naplánování a realizaci vlastního projektu, který pomáhá rozvoji místní komunity/obce. Díky propracovaným a logicky provázaným aktivitám žáci během celoroční cesty k projektu rozvíjejí hodnoty, schopnosti a dovednosti aktivních občanů. Program se zaměřuje jednak na rozvoj měkkých kompetencí, které žáky vedou ke vnímavosti k sobě samému i svému okolí či ke schopnosti vést dialog a ke spolupráci s druhými. Řešením konkrétního projektu ve spolupráci s místními aktéry žáci posilují svou politickou účinnost (self-efficacy).

Škola byla zapojená do projektu 1Planet4All podpořeného z prostředků Evropské unie. Projekt realizovala organizace Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty.

Active Citizens – Cake Day

29.2.2024

Včera Active Citizens s pomocí dalších aktivních studentů připravili již tradiční Cake Day! Všechny vybrané finance budou poslány na sbírky a do charitativních organizací, které sami naši studenti vybrali. Pokud chcete vědět o těchto iniciativách více, podívejte se na náš příspěvek. Moc děkujeme všem, kteří se zapojili! 

Projektové dny – Prevention First!

7.12.2021

Tento týden probíhájí ve škole Projektové dny na téma Prevention First! Prostřednictvím workshopů a kreativní činnosti žáci připraví svůj skupinový výstup na téma z oblasti prevence sociálně-patologických jevů, ochrany člověka za mimořádných situací, zásady první pomoci a základy sebeobrany a mnoho dalšího spojeného s reálnými životními situacemi.

Clean and Green – Výzva týden 3

16.6.2021

CLEAN & GREEN (3. TÝDEN) Datum 15.6. – 22.6.2021 Obecné informace: Zajímá vás téma klimatické změny? Děláte rádi dobré skutky? Zapojte se s námi do naší výzvy. Třetí týden startuje již dnes na Instagramu a Facebooku. Jak se zúčastnit? Splňte úkoly v libovolný den a vytvořte na svůj Instagram/Facebook kreativní příspěvek, díky kterému zjistíme, že […]

Clean and Green – Výzva týden 2

9.6.2021

CLEAN & GREEN  (2. TÝDEN) Datum 8.6. – 14.6.2021 Obecné informace:  Zajímá vás téma klimatické změny? Děláte rádi dobré skutky? Zapojte se s námi do naší výzvy. První týden startuje již dnes na Instagramu a Facebooku.  Jak se zúčastnit?  Splňte úkoly v libovolný den a vytvořte na svůj Instagram/Facebook kreativní příspěvek, díky kterému zjistíme, že […]

Studenti studentům

20.5.2021

Tento školní rok se Active Citizens zapojili do dlouhodobého projektu 1Planet4All. Za doby distanční výuky Active Citizens zorganizovali projektový den, na kterém vzdělávali spolužáky z celé školy o různých ekologických problémech. V současné době na tento projekt navazuje třítýdenní výzva na sociálních sítích, která začíná 24.5.2021. Připojte se i VY!   Další projekty, ve kterých jsme/byli […]

Sněhuláci pro Afriku

20.5.2021

Jak vypadal uplynulý měsíc u studentů z Active citizens? V rámci sbírky Sněhuláci pro Afriku se nám podařilo vybrat krásných 1 700,-, které pomůžou školákům v Gambii. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili jak sbírky, tak stavění samotných sněhuláků. Podívejte se na jejich výtvory! Před Velikonocemi studenti zorganizovali online projektový den, který vznikl […]

Clean and Green

20.5.2021

Tento školní rok je klub Active Citizens zapojen v projektu 1Planet4All, který spadá pod Člověka v tísni, vzdělávací program Varianty. V průběhu celého roku studenti od začátku tvoří dlouhodobý projekt, jehož cílem je zvýšit povědomí lidí o klimatické změně. Na základě toho vznikl v době distanční výuky projektový den, který organizovali právě studenti Active Citizens, […]

Výzva Clean & Green – Týden 1

20.5.2021

Datum: 24.5. – 6.6.2021 Obecné informace: Zajímá vás téma klimatické změny? Děláte rádi dobré skutky? Zapojte se s námi do naší výzvy. První týden startuje již dnes na Instagramu a Facebooku. Jak se zúčastnit? Splňte úkoly v libovolný den a vytvořte na svůj Instagram/Facebook kreativní příspěvek, díky kterému zjistíme, že jste se zúčastnili. Nezapomeňte označit […]