Junior Achievement

Proč?

JA Czech je mezinárodní nezisková vzdělávací organizace, jejímž posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.

Junior Achievement

Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací nezisková organizace na světě.

Vznikla v roce 1919 v USA, dnes působí ve více než 120 zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojí na 10 milionů dětí a studentů ve věku od 6 do 22 let.

Českou kancelář Junior Achievement založil v roce 1992 pan Tomáš J. Baťa.

Vzdělávací  programy Junior Achievement v ČR od té doby absolvovalo více než 300 tisíc dětí a studentů.

Základním školám nabízí organizace kurzy Abeceda podnikání a Profesní orientace. Studentům středních a vyšších odborných škol pomáhá v rámci předmětu JA Firma zakládat reálné obchodní společnosti, aby si vyzkoušeli podnikání v praxi, a zprostředkovává jim výuku ekonomické teorie, etické výchovy či interaktivních předmětů, kde se prostřednictvím počítačových simulací učí hospodařit s penězi nebo se stávají manažery výrobních firem.

Studenti finančně podpořili canisterapii pro pacienty v havířovské nemocnici

8.1.2024

Žáci naší školy v rámci projektového učení Junior Achievement, kdy od základů vytváří a vedou fiktivní firmu (Doggie & style) , získali prodejem jejich produktů finanční prostředky, kterými podpořili canisterapii v Nemocnice Havířov – oficiální. Projekt rozvíjí jejich klíčové kompetence a vede je k samostatnému objevování podnikání a všech souvislostí s tím spojených.

Charitativní akce Junior Achievement

22.12.2022

Charitativní akce Junior Achievement: vybrali jsme 7 000 Kč na rekonstrukci čekárny onkologického oddělení ve Fakultní nemocnici Ostrava.