Chci studovat

Chci studovat

Stále se rozšiřujeme a přijímáme uchazeče o studium! 

Sledujte dále naše webové stránky a sociální sítě nebo nás kontaktujte, rádi si s Vámi o možnostech studia u nás popovídáme.

Domluvte se s námi individuálně na návštěvě školy – naše dveře jsou pro Vás vždy otevřeny.

 

Uchazeči o studium se přihlašují do přijímacího řízení v souladu s vyhlášením kritérií přijímacího řízení vydaného ředitelem školy v souladu se školským zákonem a prováděcími vyhláškami.

Pro všechny zájemce o studium gymnázium organizuje přípravné kurzy v únoru a v březnu, které uchazeče připraví na jednotlivé zkoušky přijímacího řízení, seznámí s prostředím školy a některými jejími učiteli.

Zveřejnění informací o přijímacích zkouškách termíny, požadavky a kritéria hodnocení (hranice úspěšnosti) jsou již  zveřejněny na webu školy www.is-ostrava.cz.

Více informací v sekci Přijímací řízení

Přestup v rámci střední školy během probíhajícího školního roku je možný kdykoliv na základě oznámení o přestupu, posouzení žádosti a rozhodnutí ředitele školy o přestupu.

Jste kdykoli na naší škole vítáni. Standardně nabízíme zážitkový den na naší škole tzv. „Den nanečisto“, kdy si jednotliví uchazeči o studium mohou prožít jeden školní den ve vybrané třídě.

Kontaktní osoba Mgr. Táňa Micková mickova@is-ostrava.cz

Přihlášky

Více informací v sekci Přijímací řízení

Školné

Kompletní informace o školném zde.

Kontaktujte nás