Zážitkové učení

Klademe důraz na aktivitu studentů v reálných každodenních situacích a učení stavíme především na vlastním prožitku a jeho následném využití pro osobnostní růst.

Proč?

Na naší škole v plné míře používáme moderní pedagogiku pro 21. století a vychováváme tak vzdělané jedince, kteří získávají klíčové kompetence pro uplatnění a úspěch v současném světě.

Projektové učení

Je komplexní vyučovací metoda, která je založena na propojení praxe (reálných situací) a teorie (vědomostí nabytých ve školní výuce) v cílené činnosti žáka na určitém projektu, přičemž dochází k aktivnímu rozvoji klíčových kompetencí jednotlivců.

Občanství, podnikavost a osobní zodpovědnost

Žák je proaktivním občanem, který rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál. Přistupuje zodpovědně a tvořivě k plnění svých povinností.

Učení se službou a komunitní vzdělávání

Žák je aktivním spolutvůrcem života společnosti a prostřednictvím formálního i neformálního vzdělávání se zapojuje do řešení problémů v okolí školy.