Šárka Humeníková

Český jazyk, dějepis

Zaměstnanci
17. 10. 2022

Už má první zkušenost s výukou na 1st ISO mě přesvědčila o tom, že tato škola nabízí přesně to, co jako pedagog hledám a potřebuji – svobodné a kreativní prostředí, ve kterém je učitel partnerem studentů, spolupracuje s nimi a rozvíjí jejich potenciál a individualitu.

Jako učitelka dějepisu a českého jazyka a literatury mám možnost přiblížit studentům dějiny tak, aby pochopili příčiny a důsledky minulých událostí, vnímali spojení historie se současností i budoucností a otevřeně vyjadřovali svůj názor.

Ráda se studenty hledám odpovědi na neobvyklé otázky, učím je vidět společenské jevy nové perspektivě a přemýšlet o nich z více úhlů pohledu. V literatuře zase se studenty objevujeme příběhy knižních hrdinů, skrze které studenti poznávají i sami sebe a to, kým jsou oni sami…

Petra Helebrantová

Ve škole jsem vždy hledala VÍC NEŽ JEN VZDĚLÁNÍ. Věřím  v zážitkové učení, projektové vyučování a komunitní vzdělávání. Jsem nadšeným propagátorem čtenářsk...

Absolvent

V příspěvcích Humans of ISO už se objevila multikulturnost, kvalita výuky a otevření nových obzorů pro budoucnost. Já svým příběhem přidám další, zatím nez...

Petra Dinkovová

Od prvního okamžiku, kdy jsem vstoupila do budovy 1st International School of Ostrava, jsem věděla, že právě tady bych si moc přála učit. Příjemné inspirat...