Tom Rett

Učitel společenských věd a tělesné výchovy.

Zaměstnanci
15. 5. 2020

Tak jako ve sportu, mám i v životě rád výzvy. Cílem těchto výzev není vyhrát, rychle mít splněno, ale cesta samotná, ne vždy správná a jednoduchá, která k cíli vede. Po letech cestování a poznávání různých zaměstnání jsem se usadil ve školství a skoro celé 21. století ukazuji cestu a snad inspiruji studenty. Můj vztah k nim je ovlivněn Schopenhauerovou myšlenkou: ,,Měli bychom pohlížet na každou pošetilost, selhání a neřest a mít na paměti, že před sebou máme jednoduše svá vlastní selhání, pošetilosti a neřesti.“

Karolina Baloušková

Škola mě naučila samostatně pracovat, myslet kriticky, o téměř perfektní angličtině ani nemluvím. Ale hlavně jsem měla možnost poznat spoustu jiných kultur...

Jana Kotasová

Pocházím z Ostravy a mám moc ráda toto město a zdejší lidi. Práce na 1 st International School of Ostrava je pro mne šance využít své mezinárodní zkušenost...

Petra Dinkovová

Od prvního okamžiku, kdy jsem vstoupila do budovy 1st International School of Ostrava, jsem věděla, že právě tady bych si moc přála učit. Příjemné inspirat...