Lukáš Pěchula

Český jazyk a literatura, Německý jazyk

Zaměstnanci
28. 1. 2017

Je těžké najít v životě takové povolání, aby se člověk na smrtelné posteli ohlédl a věděl, že jeho život měl smysl. Myslím, že právě učitelství může člověku tuto možnost nabídnout. Učím německý i český jazyk a literaturu. Má vlastní láska k tvorbě, psaní, filozofii a celoživotnímu vzdělávání mě každodenně upozorňuje, že si jako učitel humanitních předmětů musím dávat pozor, abych nenutil studenty k memorování a opakování již řečeného. Samoúčelné opakování nepřináší užitku, a proto věřím na kreativitu a vzdělávání, spojené se skutečnou četbou či prací s původními materiály, zároveň vím, že výuka je postavena na empatii, vztazích mezi lidmi a důvěře, neboť jak říká Dalai Lama „Nejlepším náboženstvím je dobré srdce“.

Student

Před šesti lety jsem se stala součástí ISO komunity. Čím více přemýšlím nad tím, že tento školní rok je můj, v rámci tohoto středoškolského  studia, posled...

Absolvent

V patnácti jsem měl ohledně budoucnosti jasno, bude ze mě fyzik. Na ISO jsem nastoupil spíše ze setrvačnosti – ze základky jsem měl solidní znalost a...

Petra Dinkovová

Od prvního okamžiku, kdy jsem vstoupila do budovy 1st International School of Ostrava, jsem věděla, že právě tady bych si moc přála učit. Příjemné inspirat...