Lukáš Pěchula

Český jazyk a literatura, Německý jazyk

Zaměstnanci
28. 1. 2017

Je těžké najít v životě takové povolání, aby se člověk na smrtelné posteli ohlédl a věděl, že jeho život měl smysl. Myslím, že právě učitelství může člověku tuto možnost nabídnout. Učím německý i český jazyk a literaturu. Má vlastní láska k tvorbě, psaní, filozofii a celoživotnímu vzdělávání mě každodenně upozorňuje, že si jako učitel humanitních předmětů musím dávat pozor, abych nenutil studenty k memorování a opakování již řečeného. Samoúčelné opakování nepřináší užitku, a proto věřím na kreativitu a vzdělávání, spojené se skutečnou četbou či prací s původními materiály, zároveň vím, že výuka je postavena na empatii, vztazích mezi lidmi a důvěře, neboť jak říká Dalai Lama „Nejlepším náboženstvím je dobré srdce“.

Absolventka

Pamatuji si, když jsem přišla na ISO poprvé, bylo to 20.1.2005 na den otevřených dveří a tenkrát to byla jen malá budova na Ostrčilově ulici o dvou třídách...

Studentky

Uběhly tři roky a sedm měsíců….. Pro mě, Barču a naše spolužáky se studium chýlí ke konci. Při zpětném pohledu na zážitky v ISO jsme vděčné, že jsme učinil...

Tom Rett

Tak jako ve sportu, mám i v životě rád výzvy. Cílem těchto výzev není vyhrát, rychle mít splněno, ale cesta samotná, ne vždy správná a jednoduchá, která k...