GRV

1Planet4All – Projektové učení

28.3.2021

Ve středu 31.3. připravili naši žáci školního klubu Active Citizens online projektový den s názvem 1Planet4All. Tématy pro všechny studenty školy jsou environmentální otázky oblasti udržitelnosti a ochrany klimatu.

Projekt Aluminium

18.3.2020

Projekt Aluminium byl zahájen v rámci našich posledních projektových dní na téma Environment. Výstupy a cíle jsou dlouhodobé a podporují myšlenku recyklace hliníkových obalů, plechovek i jiných kontejnerů. Naši studenti vyrobily pro tento projekt sérii plakátů a rovněž koše, do nichž se bude hliníkový obalový materiál vhazovat a následně odprodávat ve sběrnách. Pravidelné výtěžky pak […]

Lets Clean and Be Keen! – Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

27.3.2018

Již třetí rok po sobě organizujeme tuto super dobrovolnickou úklidovou akci ve spolupráci s národní institucí Ukliďme Česko.   Jménem našich aktivních občanů jste všichni zváni, abyste se připojili k týmu a podpořili životní prostředí.   Všechny potřebné informace najdete na naší facebookové stránce – zde je QR kód s odkazem na naši akci –   […]

Project Based Learning – „Co je udržitelnost a jak funguje?“

6.2.2018

Minulý týden jsme všichni hledali odpovědi na otázku „Co je udržitelnost a jak funguje?“. Žáci i učitelé byli zapojeni do různorodých workshopů na téma udržitelnost. Zkoumali jsme, bádali, diskutovali, sdíleli zkušenosti, tvořili, dozvídali se – o udržitelných městech, deštných pralesech, kávě, oblečení, obnovitelných zdrojích energie, odpadech, udržitelném turismu, sociálních záležitostech a mnoho dalších. Hlavní téma […]

Workshop rovné příležitosti ve společnosti a práce s jinakostí

11.12.2017

Dobrovolníci AFS Mezikulturní programy, o.p.s vedli 8. prosince pro studenty 1. a 2. ročníků z 1st International School of Ostrava workshop na téma rovných příležitostí, nediskriminace a mezikulturního vzdělávání. Cílem tohoto workshopu je pomoci interaktivní a herní formou studentům rozvíjet své občanské kompetence v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace, aby se přizpůsobili různorodé a měnící […]

Exkurze v rámci projektu Emise v Brně – RECETOX – Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

7.12.2017

V pátek 1. 12. 2017 jsme navšítili v rámci projektu Emise v Brně RECETOX – Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí.   Centrum je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami. Předmětem zájmu jsou především perzistentní organické polutanty (POPs), polární organické […]

Odborná exkurze na meteorologické stanici Lysá hora – EMISE

15.11.2017

Dne 10. 11. 2017 jsme  v rámci projektu Emise vyrazili spolu s naší partnerskou školou ZŠ a MŠ Bohumín, Dr. E. Beneše 456 na Lysou horu a zúčastnilli se odborné exkurze na meteorologické stanici Lysá hora.  Zde nám byl poskytnut odborný výklad, např. jak fungují meteorologické přístroje a technika na horách, jak se používá automatické a manuální […]

Již několikátým rokem podporujeme nadační fond Světluška…

21.9.2017

Naše žáky vedeme prostřednictvím různých školních i mimoškolních projektů k humanitární a charitativní činnosti. Dlouhodobě rozvíjíme tyto občanské kompetence žáků, učitelů i rodičů a upozorňujeme na skutečnost, že jsou kolem nás lidé, kteří naši pomoc potřebují. Již několikátým rokem podporujeme nadační fond Světluška, který pomáhá nevidomým dětem i dospělým. Každé září tak rozzáříme ulice Ostravy […]

Jsme Světovou školou!!!

20.3.2017

Po dvouleté práci celého projektového týmu Světové školy jsme celý proces akreditace dokončili a díky našim environmentálním aktivitám v oblasti globálního rozvojového vzdělávání, projektům Erasmus+, Emise a mnoha dalším menším aktivitám v této oblasti jsme opět získali titul SVĚTOVÁ ŠKOLA. Velké díky patří studentům a žákům, kteří se této oblasti a konkrétním tématům věnují. Více […]

Projekt Emise

2.2.2017

  1st International of Ostrava je partnerem Projektu Emise Slezského gymnázia v Opavě. Více informací na emise.slezgymopava.cz/   Reklamní spot projektu Emise   26.4.2016 naši studenti poprvé navštívili Slezské gymnázium a více se dozvěděli o projektu Emise.   30.5.2016 se v Opavě pan Ivo Helebrant, Nina Pavelková a Hana Blažková zúčastnili informační schůzky škol zapojených do projektu. […]