Workshop Současné umění??? s Galerie PLATO Ostrava

Jiné
20. 2. 2017

20.2.2017 nás ve škole navštívil lektorský tým z galerie PLATO Ostrava, který si pro nás připravil téměř dvouhodinový program Současné umění??? zaměřený na tendence moderního a současného umění. Žáci 11A a 11B se v hodině výtvarné výchovy seznámili s významnými osobnostmi minulého století, jakými byli například Marcel Duchamp nebo Joseph Beuyes, a s nejprogresivnějšími tendencemi jako konceptualismus, akční umění či postmoderna. Stejně jako na předchozím workshopu jsme si vyzkoušeli akci umělce Milana Knížáka nazvanou Demonstrace jednoho (1964), a také slavnou performance Jiřího Kovandy Líbání přes sklo / Kissing Through Glass (2007). Děkujeme galerii PLATO Ostrava za skvělý edukační program.