Vzdělávací výlet do Brna – Humanitní seminář II.

Jiné
20. 9. 2018

Minulý týden se naši studenti humanitního semináře II. zúčastnili vzdělávacího výletu do Brna. Součástí výletu bylo divadelní představení Dynastyje v divadle Husa na provázku pojednávající o vzniku a vývoji Lehman Brothers a celé západní ekonomiky 18. – 20. století, jakož i pádu této finanční společnosti související s okolnostmi finanční krize roku 2008, která přerostla v krizi hospodářskou. Dále studenti navštívili část brněnského podzemí pod Zelným trhem a výstavu Co nám válka vzala a dala 1918-2018 zaměřenou na výročí konce první světové války a vzniku samostatné republiky na hradě Špilberk.