Projektové dny – Prevention First!

Active Citizens
7. 12. 2021

Tento týden probíhájí ve škole Projektové dny na téma Prevention First! Prostřednictvím workshopů a kreativní činnosti žáci připraví svůj skupinový výstup na téma z oblasti prevence sociálně-patologických jevů, ochrany člověka za mimořádných situací, zásady první pomoci a základy sebeobrany a mnoho dalšího spojeného s reálnými životními situacemi.