Pocta invenci – Vlastimil Hofman

Jiné
11. 10. 2017

Dnes jsme v hodinách výtvarné výchovy navštítili výstavu Pocta invenci, která je věnována osobnosti mnoha talentů, architektovi, scénografovi, malíři, designérovi a grafikovi Vlastislavu Hofmanovi. Tato výstava představuje jeho scénografickou tvorbu, architektonické návrhy, malby, grafiku i užité umění. V rámci výstavy jsme se zúčastnili galerijní animace na téma VÝMLUVNÁ GESTA, kde si žáci vyzkoušeli techniku linorytu.