Dovolte nám vrátit se ještě k uplynulému školnímu roku 2016-2017 a našim novým absolventům…

Jiné
26. 9. 2017

Dovolte nám vrátit se ještě k uplynulému školnímu roku 2016-2017 a našim novým absolventům.

Obě maturitní třídy zvládly maturitní zkoušky s velmi pěknými výsledky. Deset studentů prospělo s vyznamenáním, z toho pět z nich “za 4” a dalších patnáct prospělo. Průměrný prospěch maturitní zkoušky byl za jednotlivé třídy 1,34 (VIII-IS-A) a 2,01 (4-IS-B).

Žáci oktávy navíc konali ve spolupráci s partnerskou mezinárodní školou The Ostrava International School) i závěrečné zkoušky (Diploma Exams) mezinárodního prestižního programu International Baccalaureate. A všech deset u nich uspělo s nadprůměrnými výsledky (31,7 bodu) v porovnání s celosvětovým průměrem (ten je 30 bodů; nejlepší skóre je 45 bodů).

Výsledek maturitní zkoušky je o to hodnotnější, že profilovou část žáci konali v tom komunikačním jazyce, ve kterém předmět studovali, což je v případě našeho gymnázia jazyk anglický ve všech předmětech osmiletého oboru vzdělávání a s výjimkou předmětů přírodních věd (matematika, fyzika a chemie) v ostatních předmětech zkoušky.

Ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů na vysokých školách.

A na kterých? Zde je krátký výčet univerzit a oborů, na které byli naši absolventi přijati a kde právě v těchto dnech začínají svou novou životní etapu.

V zahraničí to jsou žurnalistika na Cardiff University, Business Studies na Lancaster University, Fashion Business and Management na Manchester University, tanec na Institute of Arts v Barceloně, European Studies na University of Malmo nebo Business Administration na University of Georgia.

Z českých vysokých škol jsou absolventi nyní například na medicíně na UP v Olomouci, farmacii v Hradci Králové, audiovizuální technologii na FAMU, technických oborech na ČVUT v Praze, VŠB-TU v Ostravě, antropologii na UK v Praze nebo na oboru Marketingová komunikace na Univerzitě T. Bati ve Zlíně.