Democracy in Media Education (DIME)

Jiné
21. 5. 2020

The Democracy in the Media Education (DIME) je mezinárodní partnerský projekt 4 zemí (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) podporovaný Visegrádským fondem. Je zaměřen na různorodé metody vzdělávání mediální gramotnosti v humanitních vědách, podpoře kritického myšlení, spolupráci účastníků, rozvoj kreativity a komunikace, uvědomění si širších souvislostí při práci se zdroji a tématy společenského života.

Výstupem projektu je komplexní metodika učebních materiálů a postupů pro učitele a vzdělavatele. Druhým výstupem je případová studie změn a současné situace v oblasti rozvoje demokracie a jejích principů ve vzdělávání a mediální gramotnosti.

Obě publikace jsou dostupné v anglickém jazyce široké veřejnosti na našich webových stránkách.

Democratic Backsliding in the Visegrad Group

Methodological Booklet for Media Literacy Education