Art Lab – umělecká laboratoř

Jiné
30. 5. 2017

Žáci výtvarné výchovy včera navštívili galerii PLATO Ostrava, která pro ně připravila edukační program Art Lab – umělecká laboratoř mění všeobecně panující názor, že mezi vědou a uměním existuje nepřekonatelná propast. Program přináší informace o současném umění, zároveň však propojuje tuto oblast se světem techniky, přírodovědy, geografie či psychologie. Žáci pátrají po „umění ve vědě a vědě v umění“, hledají vzájemné vztahy a souvislosti mezi těmito zdánlivě odlišnými světy, experimentují s neobvyklými materiály, řeší netradiční zadání. Vědec i umělec jsou poháněni touhou po poznání – bez kreativního myšlení, chuti experimentovat a hledání originálního řešení by nevznikla mnohá umělecká díla ani nejsmělejší vědecké objevy.