Chci studovat

Přijďte se k nám podívat a popovídat si s námi o možnostech studia na naší škole.

 

Další možnost se online formou informovat o naší škole je v úterý 26.1. od 10 do 18 hodin díky Veletrhu středních škol Moravskoslezského kraje.

Veletrh středních škol

 

Uchazeči o studium se přihlašují do přijímacího řízení v souladu s vyhlášením kritérií přijímacího řízení vydaného ředitelem školy v souladu se školským zákonem a prováděcími vyhláškami.

Pro všechny zájemce o studium gymnázium organizuje přípravné kurzy, které uchazeče připraví na jednotlivé zkoušky přijímacího řízení, seznámí s prostředím školy a některými jejími učiteli.

Zveřejnění informací o PŘ termíny, požadavky a kritéria hodnocení budou zveřejněny v polovině ledna 2021 na www školy www.is-ostrava.cz kritéria hodnocení (hranice úspěšnosti) stanoví ředitel školy

Více informací v sekci Přijímací řízení

Přestup v rámci střední školy během probíhajícího školního roku je možný kdykoliv na základě oznámení o přestupu, posouzení žádosti a rozhodnutí ředitele školy o přestupu.

Jste kdykoli na naší škole vítáni. Standardně nabízíme zážitkový den na naší škole tzv. "Den nanečisto", kdy si jednotliví uchazeči o studium mohou prožít jeden školní den ve vybrané třídě.

Kontaktní osoba Mgr. Táňa Micková mickova@is-ostrava.cz

Přihlášky

Uzávěrka přihlášek do prvních a vyšších ročníků našeho gymnázia je 1. března 2021.

Školné

Kompletní informace o školném zde.

 

Kontaktujte nás
Podporujeme
Partneři