Workshop Současné umění??? s Galerie PLATO Ostrava

Jiné
16. 2. 2017

8.2.2017 nás ve škole navštívil lektorský tým (Mgr. Iveta Horáková a Mgr. Alice Sovadinová) z galerie PLATO Ostrava, který si pro nás připravil téměř dvouhodinový program Současné umění??? zaměřený na tendence moderního a současného umění. Žáci 10A a 10B se v hodině výtvarné výchovy seznámili s významnými osobnostmi minulého století, jakými byli například Marcel Duchamp nebo Joseph Beuyes, a s nejprogresivnějšími tendencemi jako konceptualismus, akční umění či postmoderna. Nakonec jsme si vyzkoušeli akci umělce Milana Knížáka nazvanou Demonstrace jednoho (1964), a také slavnou performance Jiřího Kovandy Líbání přes sklo / Kissing Through Glass (2007). Děkujeme galerii PLATO Ostrava za skvělý edukační program.