Jsme odlišní a přitom jsme všichni stejní. Přestaňme škatulkovat. Rozvíjejme své talenty a dovednosti.

Jiné
27. 11. 2017

Jsme odlišní a přitom jsme všichni stejní. Přestaňme škatulkovat. Rozvíjejme své talenty a dovednosti. Zkusme něco nového, udělejme něco pro sebe a pro druhé. Každý máme příležitost přidat se k zajímavým aktivitám, programům a akcím. A oceňme fantaskní svět literatury a filmu.

Tato témata se na dnešním školním shromáždění prolínala a všichni jsme se vlastním zapojením přesvědčili, že být odlišný zároveň znamená být stále stejný jako ostatní. Ocenili jsme aktivní studenty, jejichž zapojení do různorodých činností a programů překračuje hranice obyčejnosti. Nabídli jsme školní komunitě zapojit se do současného dění – školní muzikál Into the Woods, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu a do prosincového připomenutí 20-letého výročí vydání první knihy o Harry Potterovi.

Děkujeme a těšíme se.

Ivo Helebrant
ředitel školy