Šárka Humeníková

Český jazyk, dějepis
Zaměstnanci
17.10. 2022

Už má první zkušenost s výukou na 1st ISO mě přesvědčila o tom, že tato škola nabízí přesně to, co jako pedagog hledám a potřebuji - svobodné a kreativní prostředí, ve kterém je učitel partnerem studentů, spolupracuje s nimi a rozvíjí jejich potenciál a individualitu.

Jako učitelka dějepisu a českého jazyka a literatury mám možnost přiblížit studentům dějiny tak, aby pochopili příčiny a důsledky minulých událostí, vnímali spojení historie se současností i budoucností a otevřeně vyjadřovali svůj názor. 

Ráda se studenty hledám odpovědi na neobvyklé otázky, učím je vidět společenské jevy nové perspektivě a přemýšlet o nich z více úhlů pohledu. V literatuře zase se studenty objevujeme příběhy knižních hrdinů, skrze které studenti poznávají i sami sebe a to, kým jsou oni sami…


Podporujeme
Partneři