Robert Michalík

základy společenských věd, tělesná výchova, zeměpis
Zaměstnanci
28.3. 2021

Mám rád věci, které dávají smysl, dělám rád to, co má smysl dělat a vážím si lidí, kteří dělají to, v čem vidí smysl. Člověk, který vystuduje gymnázium, by měl nejen umět  dobře počítat nebo vědět, kdo napsal Psohlavce a kde v souvětí napsat čárku. Měl by se také umět orientovat v množství každodenních nových informací a hlavně by měl umět nad věcmi přemýšlet. Jen tak se nestane jedním z davu, jen tak potom snáze příjme zodpovědnost za svou vlastní (ne)spokojenost. Pomůže mu to také zjistit, že tím, kdo řídí jeho vlastní život, je on sám. Poodhalovat lidem tuto podstatu mi dává smysl. Když se podívám na lidi z ISO, mám pocit, že jim také. I proto jsem tady velmi rád…

Podporujeme
Partneři