Světová škola

GRV
2.2. 2017

Základní informace o projektu Světová škola

 
1st International School of Ostrava v tomto roce obhajuje titul Světová škola (vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni).
 
Základní myšlenkou projektu Světová škola je  podpora vzdělávání a příprava studentů na reálný život v globalizovaném světě. Opírá se o  jednoduchou metodologii tří kroků: uč se, zjišťuj a jednej! Klíčem k získání titulu jsou aktivní  studenti podporovaní a motivovaní pedagogy. Jejich společná práce pak vrcholí akcí, která má za cíl řešit konkrétní problém (s globálním přesahem) v okolí školy a dát tak studentům možnost  opravdu ovlivnit své okolí. V tomto školním roce naši studenti chtějí pomoci řešit naléhavý  problém znečištění vzduchu způsobené lokálními topeništi.
 
 
 
Světová škola je místem, kde:
 
● globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
 
● se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
 
● žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
 
● žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
 
● je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;
 
● je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.
1 2
Podporujeme
Partneři