Jsme Světovou školou!!!

GRV
20.3. 2017
Po dvouleté práci celého projektového týmu Světové školy jsme celý proces akreditace dokončili a díky našim environmentálním aktivitám v oblasti globálního rozvojového vzdělávání, projektům Erasmus+, Emise a mnoha dalším menším aktivitám v této oblasti jsme opět získali titul SVĚTOVÁ ŠKOLA. Velké díky patří studentům a žákům, kteří se této oblasti a konkrétním tématům věnují. Více o Světové škole a auditová zpráva jsou k dispozici na webu školy http://www.is-ostrava.cz/experience-learning/detail/4. Děkujeme
 
 
1 2
Podporujeme
Partneři