Erasmus+ projekt Inovace a kreativita ve vzdělávání pro multikulturní prostředí reflektující mezipředmětové vztahy

Erasmus+
4.2. 2023

Náš projekt Inovace a kreativita ve vzdělávání pro multikulturní prostředí reflektující mezipředmětové vztahy trval od září 2021 do prosince 2022 a byl zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Díky grantu z Evropské unie jsme realizovali 14 odborných kurzů po celé Evropě. Konkrétně tedy kurz Creative and Critical Mind ve Španělsku, Social Media Classroom v Řecku, Learn to Teach English and Any Other Subject with Drama v Holandsku, Digital Storytelling and Creativity in the Classroom v Řecku, Storytelling for Education and Learning v Itálii, Podcast and New Media as an Education Tool v Itálii, Project-Based Learning v Irsku, Teaching Science v Řecku, Drama in Education na Kypru, Building Positive learning Environment na Kypru, The 4Cs v Itálii, Creativity in the Classroom v Chorvatsku, The Best Digital Tools for Language Teachers ve Francii.

V rámci diseminace projektu jsme založili EDU LAB 1st International School of Ostrava, který uspořádal jednodenní konferenci pro naše a budoucí učitele Ostravské univerzity, která byla plná workshopů představujících moderní pedagogické metody. Výsledkem tohoto projektu je bezesporu zkvalitnění formálního a neformálního vzdělávání na 1st International School of Ostrava. Konkrétně ve formálním vzdělávání kreativita získala významné místo v našem vzdělávacím programu a taky v deskriptorech hodnocení našich žáků. V neformálním vzdělávání jsme zkvalitnili naše multimediální centrum.

Zcela nově jsme vybudovali podcastové studio, které je významným prvkem k posílení aktivního občanství našich žáků a výrazným prvkem v demokratizaci našeho školního prostředí.

 

1 2
Podporujeme
Partneři