Projektové dny - Prevention First!

Tento týden probíhájí ve škole Projektové dny na téma Prevention First! Prostřednictvím workshopů a kreativní činnosti žáci připraví svůj skupinový výstup na téma z oblasti prevence sociálně-patologických jevů, ochrany člověka za mimořádných situací, zásady první pomoci a základy sebeobrany a mnoho dalšího spojeného s reálnými životními situacemi.

1 2
Podporujeme
Partneři