Active Citizens

Active Citizens je původně mezinárodní program zaměřený na podporu interkulturního dialogu a rozvoje komunit realizovaný organizací British Council ve více než třiceti zemích světa. Vzdělávací projekt společně realizují organizace British Council a Člověk v tísni, o.p.s. - program Varianty. Program Active Citizens nabízí učitelům i žákům propojit školní prostředí s tím, co se děje přímo v jejich obci. Vede žáky k naplánování a realizaci vlastního projektu, který pomáhá rozvoji místní komunity/obce. Díky propracovaným a logicky provázaným aktivitám žáci během celoroční cesty k projektu rozvíjejí hodnoty, schopnosti a dovednosti aktivních občanů. Program se zaměřuje jednak na rozvoj měkkých kompetencí, které žáky vedou ke vnímavosti k sobě samému i svému okolí či ke schopnosti vést dialog a ke spolupráci s druhými. Řešením konkrétního projektu ve spolupráci s místními aktéry žáci posilují svou politickou účinnost (self-efficacy).

Škola je zapojená do projektu 1Planet4All podpořeného z prostředků Evropské unie. Projekt realizuje organizace Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty.

Podporujeme
Partneři