Jiné

Škola nabízí během školního roku spoustu dalších příležitostí pro žáky i rodiče, jak se aktivně zapojit do dění ve škole, a jak získat nové zkušenosti a zážitky. Motivujeme žáky k tomu, aby opustili svou komfortní zónu a realizovali a prožili něco jiného, reálného, nového, praktického a inspirujícího. Všechny tyto aktivity a projekty ve velké míře rozvíjejí měkké dovednosti, prohlubují znalosti a znamenají pro všechny zúčastněné osobnostní i profesní rozvoj. Zároveň staví účastníky do aktivní role a poukazují na lokální nebo globální souvislosti.

Podporujeme
Partneři