Chci studovat

Stále se rozšiřujeme a přijímáme uchazeče o studium! Vyhlásili jsme 3. kolo Přijímacího řízení pro uchazeče do téměř všech ročníků gymnázia! Sledujte dále naše webové strány a sociální sítě nebo nás kontaktujte a rádi si s Vámi o možnostech studia u nás popovídáme.

Uchazeči o studium se přihlašují do přijímacího řízení v souladu s vyhlášením kritérií přijímacího řízení vydaného ředitelem školy v souladu se školským zákonem a prováděcími vyhláškami.

Pro všechny zájemce o studium gymnázium organizuje přípravné kurzy, které uchazeče připraví na jednotlivé zkoušky přijímacího řízení, seznámí s prostředím školy a některými jejími učiteli.

Zveřejnění informací o PŘ termíny, požadavky a kritéria hodnocení budou josu zveřejněn na www školy www.is-ostrava.cz kritéria hodnocení (hranice úspěšnosti) stanoví ředitel školy

Více informací v sekci Přijímací řízení

Přestup v rámci střední školy během probíhajícího školního roku je možný kdykoliv na základě oznámení o přestupu, posouzení žádosti a rozhodnutí ředitele školy o přestupu.

Jste kdykoli na naší škole vítáni. Standardně nabízíme zážitkový den na naší škole tzv. "Den nanečisto", kdy si jednotliví uchazeči o studium mohou prožít jeden školní den ve vybrané třídě.

Kontaktní osoba Mgr. Táňa Micková mickova@is-ostrava.cz

Přihlášky

Uzávěrka přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení je 13. srpna 2021.

Školné

Kompletní informace o školném zde.

 

Kontaktujte nás
Podporujeme
Partneři