DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Kalendář
8.12. 2022

Rádi Vás u nás ve škole přivítáme v tyto oficiální dny:

čtvrtek 8. prosince 2022 od 12 do 18 hodin 

a 

středa 11. ledna 2023 od 12 do 18 hodin

Domluvte se s námi individiálně na návštěvě školy - naše dveře jsou pro Vás vždy otevřeny.

Uchazeči o studium se přihlašují do přijímacího řízení v souladu s vyhlášením kritérií přijímacího řízení vydaného ředitelem školy v souladu se školským zákonem a prováděcími vyhláškami.

Pro všechny zájemce o studium gymnázium organizuje přípravné kurzy v měsících únor - březen, které uchazeče připraví na jednotlivé zkoušky přijímacího řízení, seznámí s prostředím školy a některými jejími učiteli.

Zveřejnění informací o PŘ - termíny, požadavky a kritéria hodnocení (hranice úspěšnosti) jsou již  zveřejněny na www školy www.is-ostrava.cz.

Více informací v sekci Přijímací řízení

Přestup v rámci střední školy během probíhajícího školního roku je možný kdykoliv na základě oznámení o přestupu, posouzení žádosti a rozhodnutí ředitele školy o přestupu.

Jste kdykoli na naší škole vítáni. Standardně nabízíme zážitkový den na naší škole tzv. "Den nanečisto", kdy si jednotliví uchazeči o studium mohou prožít jeden školní den ve vybrané třídě.

Kontaktní osoba Mgr. Táňa Micková mickova@is-ostrava.cz

PŘIHLÁŠKY

Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března 2023.

ŠKOLNÉ

Kompletní informace o školném zde.

Podporujeme
Partneři