Mezinárodní gymnázium

Spojuje to nejlepší z českého vzdělávacího systému s mezinárodním smýšlením a multikulturním přístupem.

Jak učíme?

Mezinárodní gymnázium

Spojuje to nejlepší z českého vzdělávacího systému s mezinárodním smýšlením a multikulturním přístupem.

Jak učíme?

Proč?

Naším posláním je vytvořit podnětné prostředí pro zážitkové učení, ve kterém studenti mohou aktivně rozvíjet k dokonalosti své osobnostní a sociální dovednosti, naplňovat osobní potenciál a maximalizovat svůj úspěch v současném světě, protože z nich budou zodpovědní a globálně smýšlející občané.

Vzdělání pro
21. století

Žáci jsou vedeni k samostatnému jednání, kritickému myšlení, komunikaci, respektu a toleranci vůči jiným myšlenkám a osobám, komunitnímu zapojení, zkušenostnímu učení, spolupráci a kreativitě.

Individuální práce
se studentem

Malé skupiny žáků ve třídách umožňují individuální přístup v kombinaci s moderními metodami výuky a žáci jsou takto vedeni k vybudování vnitřní motivace a pocitu nutnosti celoživotního učení.

Mezinárodní
prostředí

Naše kurikulum je pro žáky inspirací a průvodcem v současném kosmopolitním a globálním světě a pomáhá jim v názorové orientaci a pocitu vlastní odpovědnosti za současné a budoucí dění ve světě.
 
Co děláme? September 2023

Chotěbuz: Slovanské dny

Co je zážitkové učení?
Podporujeme
Partneři