Erasmus+

Proč?

Studium v zahraničí, setkávání se se zahraničními studenty, návštěvy partnerských škol - to vše je základ programu Erasmus+. Uvědomujeme si, že to je skvělá příležitost jak se zlepšit v jazykových dovednostech, získat sebedůvěru, stát se samostatným, rozšířit si obzory, získat nové přátele a poznat nové kultury.

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Program Erasmus+ na naší škole probíhá od roku 2015 a navazuje na předchozí projekt Comenius, do kterého jsme byli zapojeni už od roku 2009. Celkem jsme se zapojili do tří dvouletých projektů.

První projekt (2009-2011) byl zaměřen na povolání v Evropě (Matières en Europe). Komunikačním jazykem projektu byla francouzština a spolupracovali jsme se školami z Francie, Litvy, Rumunska a Portugalska.

Druhý projekt (2011-2013) s názvem Volunteers at Schools byl zaměřen na dobrovolnictví. Jeho komunikačním jazykem byla angličtina a spolupracovali jsme se školami ze Španělska, Portugalska, Litvy, Holandska, Řecka, Kypru, Bulharska a Itálie.

Třetí projekt Erasmus+ (2015-2017) s názvem Active Citizienship and Environmental Awareness through Formal and Non-formal Education byl zaměřen na výuku ekologických témat v různých předmětech, dělání projektů v této oblasti a na aktivní občanství. Projekt probíhal v angličtině a spolupracovali jsme se školami z Anglie, Rumunska, Litvy, Itálie, Polska, Švédska a Portugalska.

V letošním školním roce jsme uspěli ve výběrovém řízení národní kanceláře a získali grant v projektu Erasmus+ na podporu mobility učitelů a jejich dalšího pedagogického rozvoje.
Projekt nazvaný "Projektové učení a podnikavost - inovace a moderní pedagogika jako klíčové faktory úspěšné vzdělávací instituce"   umožní osmi pedagogům školy zúčastnit se týdenních školení na téma projektová výuka a podnikavost a podpořit tak filozofii školy v současném vzdělávání a její přístup ke způsobu výuky ve 21. století. 
 
Více o našem projektu se můžete dozvědět na oficiální platformě Evropské unie - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-CZ01-KA101-047461 


V rámci projektu Comenius jsme také uskutečnili několik dlouhodobých, individuálních výměn studentů. Ty trvaly vždy 3 měsíce. Na naší škole studovalo v roce 2010 šest Francouzů, a v roce 2012 tři studenti z Rumunska. Naše dvě studentky pak studovaly v roce 2011 tři měsíce ve Francii a v roce 2013 byly dvě studentky na naší partnerské škole v Římě.

Podporujeme
Partneři