Zážitkové učen

Klademe důraz na aktivitu studentů v reálných každodenních situacích a učení stavíme především na vlastním prožitku a jeho následném využití pro osobnostní růst.

Chci to zažít
Proč?

Na naší škole v plné míře používáme moderní pedagogiku pro 21. století a vychováváme tak vzdělané jedince, kteří získávají klíčové kompetence pro uplatnění a úspěch v současném světě.

Projektové učení

je komplexní vyučovací metoda, která je založena na propojení praxe (reálných situací) a teorie (vědomostí, nabytých ve školní výuce) v cílené činnosti žáka na určitém projektu, přičemž dochází k aktivnímu rozvoji klíčových kompetencí jednotlivců.

Občanství, podnikavost a osobní zodpovědnost

Žák je proaktivním občanem, který rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál. Přistupuje zodpovědně a tvořivě k plnění svých povinností.

Učení se službou a komunitní vzdělávání

Žák je aktivním spolutvůrcem života společnosti a prostřednictvím formálního i neformálního vzdělávání se zapojuje do řešení problémů v okolí školy.
Komunitní vzdělávání

Proč? Komunitní škola je škola otevřená svému okolí. Je to škola, která umožňuje volný tok dovedností, znalostí a prostředků mezi různými hráči v komunitě, ať už je to samospráva, rodiče nebo podnikatelé. Ti všichni si mezi sebou mohou být velmi prospěšní, když se znají, pravidelně se setkávají a…

Erasmus+

Proč? Studium v zahraničí, setkávání se se zahraničními studenty, návštěvy partnerských škol - to vše je základ programu Erasmus+. Uvědomujeme si, že to je skvělá příležitost jak se zlepšit v jazykových dovednostech, získat sebedůvěru, stát se samostatným, rozšířit si obzory, získat nové přátele a…

DofE

Jsme škola podporující zážitkovou pedagogiku a zkušenostní učení. Naši žáci (ale i učitelé i rodiče) jsou velice aktivní a ve svém volném čase dělají spoustu zajímavých aktivit. Nebo by chtěli zkusit něco pro sebe nebo pro druhé vykonat.  A proto jsme se rozhodli připojit k celosvětovému programu…

GRV

Proč? Hlavním cílem globálního rozvojového vzdělávání je, aby lidé přijali svůj díl odpovědnosti za situaci ve světě. GRV Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích…

Junior Achievement

Proč? JA Czech je mezinárodní nezisková vzdělávací organizace, jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře…

Jiné

Škola nabízí během školního roku spoustu dalších příležitostí pro žáky i rodiče, jak se aktivně zapojit do dění ve škole, a jak získat nové zkušenosti a zážitky. Motivujeme žáky k tomu, aby opustili svou komfortní zónu a realizovali a prožili něco jiného, reálného, nového, praktického a…

Adaptační kurz

Adaptační kurz 2019 Letos jsme v novém formátu připravili pro všechny žáky naší školy zážitkový adaptační kurz ve druhém zářijovém týdnu. Půjde o 2,5 dne plné zábavy, interakce, týmové spolupráce, vzájemné poznání, různorodé aktivity venku i vevnitř v krásném prostředí Kunčic pod Ondřejníkem. Žáci…

Podporujeme
Partneři